15 980.00 zł dofinansowania na uruchomienie nowych linii autobusowych w Gminie Pszczółki!

             Z radością informujemy, że Gmina Pszczółki otrzymała dofinansowanie w wysokości 15 980,00 zł na uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dodatkowo, na ten cel, na wniosek wójta Macieja Urbanka, Rada Gminy Pszczółki zabezpieczyła 50,000 tys. zł. na 2020 r.

            Planowane trasy uwzględnione we wniosku (Uwaga! Przebieg tras może jeszcze ulec zmianie):

Linia nr 1: Pszczółki - Rębielcz - Żelisławki - Ulkowy I - Ulkowy - Różyny - Kleszczewko - Różyny - Skowarcz - Ostrowite - Pszczółki (alternatywnie z dojazdem na cmentarz w Pszczółkach, wybrane kursy)

Linia nr 2: Pszczółki - Ostrowite - Skowarcz - Różyny - Kleszczewko - Różyny - Ulkowy - Ulkowy I - Żelisławki - Rębielcz - Pszczółki (alternatywnie z dojazdem na cmentarz w Pszczółkach, wybrane kursy).

Pierwsze kursy nowych linii mają ruszyć już we wrześniu tego roku.

            Dzisiaj (13.01 br.) wójt Maciej Urbanek w obecności radnych, przedstawiciela rady sołeckiej oraz gościa specjalnego – poseł Magdaleny Sroki podpisał umowę na ww. dofinansowanie. Spotkanie było również doskonałą okazją do omówienia planu na kolejne miesiące oraz dokonania bilansu dotychczasowych działań.

            Serdecznie dziękujemy radnym Annie Staniewicz i Tomaszowi Nowosadowi za udział we wstępnym opracowaniu tras linii autobusowych oraz poseł Magdalenie Sroce za obecność w tym ważnym dla Gminy Pszczółki spotkaniu.