Apel dot. załatwiania spraw w Urzędzie Gminy w Pszczółkach

Apel dotyczący załatwiania spraw w Urzędzie Gminy w Pszczółkach


                W związku z wysoką liczbą zarażeń koronawirusem SARS-CoV-2, zwracam się do Państwa z apelem o ograniczenie liczby wizyt w Urzędzie Gminy w Pszczółkach do spraw, które wymagają Państwa bezpośredniego kontaktu z pracownikiem.

                Przypominam, że większość spraw mogą Państwo załatwić telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź też zostawiając pismo lub wniosek w skrzynce podawczej w sekretariacie urzędu.

                Jednocześnie, jeśli wizyta w urzędzie jest niezbędna, bardzo proszę o przestrzeganie następujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego:

  • zachęcam do wcześniejszego kontaktu telefonicznego w celu umówienia wizyty,
  • w przypadku wystąpienia objawów chorobowych (katar, kaszel, gorączka, itd.), prosimy o pozostanie w domu i ewentualnie przysłanie zdrowej osoby ze stosownym upoważnieniem do załatwienia sprawy,
  • podczas wizyty prosimy o zakrycie ust i nosa maską, maseczką lub częścią garderoby oraz zdezynfekowanie rąk,
  • prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu 2 m pomiędzy pozostałymi osobami przebywającymi w budynku,
  • w przypadku powstania kolejki wewnątrz budynku, mogą Państwo zostać poproszeni o oczekiwanie na zewnątrz,
  • prosimy o wchodzenie pojedynczo do poszczególnych pomieszczeń oraz korzystanie z wyznaczonych miejsc do obsługi klientów.

Informuję również, że pracownik może odmówić obsługi klienta, który nie ma zasłoniętych ust i nosa.

Apeluję o wzajemny szacunek i dbałość o zdrowie każdego z nas.


                                                                                            Wójt Gminy Pszczółki

                                                                                                /-/ Maciej Urbanek