APEL O OGRANICZENIE PODLEWANIA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pszczółki!


W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami i spodziewanym brakiem opadów, apeluję o ograniczenie wykorzystania wody z sieci wodociągowej.

Proszę o niewykorzystywanie wody do podlewania upraw, przydomowych ogródków i trawników, a także do napełniania basenów.

Znaczny wzrost zużycia wody w okresie upałów, prowadzi do awarii hydroforni, a w konsekwencji do braku wody w kranach.

Jednocześnie przypominam, że hydranty służą wyłącznie do celów przeciwpożarowych. Otworzenie hydrantu bez zgody Gminy będzie traktowane jako kradzież wody i zgłaszane na policję.                                                                                            Wójt Gminy Pszczółki 

                                                                                                  /-/Maciej Urbanek