Badania ankietowe GUS

Szanowni Państwo,
Na terenie naszej gminy wśród losowo wybranych mieszkańców będą wkrótce realizowane badania ankietowe GUS.


Zakres czasowy badań obejmuje I kwartał 2021 r.


Mając na względzie sytuację epidemiologiczną w kraju, badania ankietowe będą realizowane telefonicznie przez ankieterów, których tożsamość można zweryfikować dzwoniąc w godz. 9.00-14.00 pod nr tel. 58-76-83-210 lub 695-255-968.


Więcej informacji na dołączonej GRAFICE.