Casting do musicalu

Szukamy talentów! Potrafisz się ruszać i czujesz muzykę, a może śpiew jest Twoim drugim żywiołem. Chcesz pokazać swoje zdolności szerszej publiczności i wziąć udział w musicalu. Mamy coś dla Ciebie :)


Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież (chłopcy również mile widziani) do udziału w zajęciach:

  • wokalnych, które odbywać się będą w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach,
  • tanecznych, które odbywać się będą w świetlicy w Różynach.

Nabór i pierwsze zajęcia odbędą się:

  • chór – poniedziałek 28.09 w godz. 16:00 – 18:00 (prosimy o umawianie się telefonicznie na konkretną godzinę castingu),
  • taniec – wtorek i środa 29.09 i 30.09, grupa baletowa (dzieci młodsze) godz. 17:15 – 18:15, grupa taneczna (dzieci starsze) godz. 18:30 – 19:30 (ze względu na konieczność podziału grup prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się telefoniczne).


Ze względu na panującą epidemię, wymagane są wcześniejsze zapisy. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 786-957-460.


Kilka słów o projekcie

Projekt Utworzenie wokalno-tanecznej grupy "Pszczółki" realizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Pszczółki, z siedzibą w Różynach, przy wsparciu Gminy Pszczółki.

Podczas jego realizacji dzieci i młodzież z terenu naszej Gminy będą doskonalić swoje umiejętności wokalne, taneczne i teatralne.

Efektem projektu, nad którym przez ok. 10 miesięcy pracować będzie grupa wokalno-taneczna, będzie pokaz finałowy musicalu.

Młodzi artyści wystąpią w przedstawieniu muzycznym, które zostanie skomponowane i dedykowane grupie „Pszczółki”. Autorski scenariusz i kompozycje muzyczne staną się bazą do rozwoju talentów najmłodszych mieszkańców gminy.


Informacje o reżimie sanitarnym

W związku z trwającym stanem epidemii, zajęcia będą się odbywać z uwzględnieniem zasad sanitarnych, tj.:

  • uczestnicy zajęć przychodzą zdrowi, w maseczkach (będzie je można zdjąć podczas zajęć), myją lub dezynfekują ręce, zachowują dystans 2 metrów,
  • rodzice nie będą mogli przebywać w obiekcie podczas zajęć, a w przypadku dzieci młodszych (głównie najmłodszej grupy baletowej) przy rozbieraniu i ubieraniu dzieci pomagać będzie osoba prowadzącą zajęcia i osoba opiekująca się świetlicą,
  • w miarę potrzeb uczestnicy będą dzieleni na mniejsze grupy.