E.B.I Greensky sp. z o. o. operatorem sieci wod-kan w Gminie Pszczółki

Wójt Gminy Pszczółki Maciej Urbanek informuje, że od dnia 30.06.2020r. prace dot. usuwania awarii sieci wod-kan, konserwacji urządzeń i odbiorów sieci oraz przyłączy prowadzi firma E.B.I Greensky sp. z o. o.


W sprawach awaryjnych zgłoszenia należy kierować na nr telefonu 519 115 885.