Informacja dot. zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Pszczółki w sezonie 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że w okresie zimowym 2020/2021 drogi na terenie Gminy Pszczółki będą utrzymywane w następujący sposób:


DROGI GMINNE:

Usługi utrzymania zimowego wykonuje firma Zakład Usług Komunalnych „Wema” z siedzibą w Kolniku.

Telefony kontaktowe:

- stacjonarny: 58-683-91-96

- komórkowy: 513-343-634

TELEFONY CZYNNE CAŁODOBOWO


Uwagi w sprawie odśnieżania dróg gminnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Pszczółkach.

- komórkowy: 786-957-455


DROGI POWIATOWE:

Usługi utrzymania zimowego wykonuje firma GREEN WAY Krzysztof Ferlin z siedzibą w Bojanie.

Telefony kontaktowe do zarządcy dróg:

- stacjonarny: 58-773-12-23, 58-773-12-24


SKOWARCZ – SUCHY DĄB           
NR 2225 G (Skowarcz ul. Żuławska - Suchy Dąb)

PSZCZÓŁKI - DŁUGIE POLE           
NR 2226 G (Pszczółki ul. Pomorska - Krzywe Koło)

PSZCZÓŁKI - GOŁĘBIEWO            
NR 2210 G (Pszczółki ul. Lipowa -Rębielcz -Sobowidz)

RÓŻYNY - RĘBIELCZ                        
NR 2220 G (Różyny ul. Leśna - Ulkowy ul. Kasztanowa - Żelisławki do ul. św. Wojciecha)

PSZCZÓŁKI - ULKOWY                   
NR 2221 G (Pszczółki ul. Korczaka, Sportowa - Ulkowy ul. Bukowa)


DROGA KRAJOWA NR 91 (KOLNIK, PSZCZÓŁKI, SKOWARCZ, RÓŻYNY):

Usługi utrzymania zimowego wykonuje firma STRZELBUD z Kwidzyna.

Telefony kontaktowe do dyżurnych GDDKiA Oddział Tczew:

- stacjonarny: 58-580-50-54

- komórkowy: 721-231-230


Urząd Gminy w Pszczółkach w celu uniknięcia zgłaszanych wątpliwości uprzejmie wyjaśnia, że zimowym utrzymaniem dróg zostaną objęte wyłącznie nawierzchnie jezdni dróg gminnych i powiatowych, utrzymanie nie obejmuje dróg prywatnych.


Zakres odpowiedzialności za oczyszczanie chodników określa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439). Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”.


Zgodnie z orzecznictwem sądowym (np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku I ACa 1542/06 z 27.03.2007 r.) „…przy wykładni użytego art. 5 ust. 1 pkt 4 u. c. p. g. pojęcia „bezpośrednio” należy uwzględniać podejście funkcjonalne i kontekst potoczny, przez co należy rozumieć, że chodnikiem, położonym bezpośrednio przy nieruchomości jest także chodnik, znajdujący się niedaleko (w bezpośredniej bliskości) od granicy nieruchomości, zwłaszcza wówczas, gdy między tym chodnikiem a nieruchomością sąsiednią nie ma już żadnych innych nieruchomości, których właściciele w pierwszej kolejności mieliby obowiązek jego utrzymania we właściwym stanie”.