KOMUNIKAT

                                                                    
KOMUNIKAT
W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Pszczółki do kolejnej edycji Programów

                                                  „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”                                                                             ( cel: wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych)

                „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”                                      (cel: wsparcie osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym),

proszę o zgłaszanie się chętnych do udziału do dnia 18.10.2021r. Zgłoszenia można dokonać :
 osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczółkach

pod nr tel. 512 909 092

na adres e-mail gops@pszczolki.pl
Program finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego Wsparcia osób Niepełnosprawnych.
Wójt Gminy Pszczółki
/-/ Maciej Urbanek