Komunikat dotyczący otwarcia obiektów sportowych na terenie Gminy Pszczółki

Szanowni Państwo,


Informujemy, że 25 maja br. nastąpi ponowne otwarcie obiektów sportowych:

* boiska sportowego wielofunkcyjnego w Różynach,

* boiska sportowego wielofunkcyjnego w Pszczółkach,

* stadionu sportowego im. 700-lecia w Pszczółkach.


Z wyżej wymienionych obiektów będzie można skorzystać po zapoznaniu się z Regulaminem korzystania z obiektów sportowych na terenie Gminy Pszczółki w okresie epidemii COVID-19, których zarządcą jest Gmina Pszczółki i podległe jej jednostki organizacyjne. Regulamin stanowi załącznik do Zarządzenia nr 36/20 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów sportowych.


Wytyczne zostały narzucone zarządcom obiektów w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 878).


Od dzisiaj, tj. piątku, 22.05.2020 r. już będzie możliwe wykonywanie działalności sportowej przez piłkarzy trenujących na naszych obiektach sportowych. Od poniedziałku, tj. 25 maja 2020 r. zapraszamy wszystkich do udziału w aktywności sportowej według podanych harmonogramów.


Szczegółowe harmonogramy zostaną umieszczone w widocznym miejscu na terenie obiektów i będą aktualizowane według zgłaszanego zapotrzebowania oraz możliwości organizacyjnych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.


Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i przestrzeganie obowiązujących zasad.


Harmonogramy:

* boisko sportowe wielofunkcyjne w Różynach

* boisko sportowe wielofunkcyjne w Pszczółkach

* stadion sportowy im. 700-lecia w Pszczółkach


Harmonogramy obowiązujące od 1 czerwca:

* boisko sportowe wielofunkcyjne w Różynach

* boisko sportowe wielofunkcyjne w Pszczółkach

* stadion sportowy im. 700-lecia w Pszczółkach


Harmonogram dla Różyn od 8 czerwca:

* boisko sportowe wielofunkcyjne w Różynach