KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZYJMOWANIA OPŁAT PRZEZ SOŁTYSÓW

Informuję, że z troski o bezpieczeństwo Państwa oraz samych sołtysów, sołtysi zaprzestają przyjmowania opłat od właścicieli nieruchomości.

Chcąc uregulować m.in. podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, prosimy o przelew na nr konta zawarty w decyzji podatkowej.

O sposobie postępowania w przypadku wystąpienia odsetek od ww. wpłat dokonywanych przez osoby fizyczne, będziemy informować w terminie późniejszym.


                                                                  Wójt Gminy Pszczółki

                                                                    /-/ Maciej Urbanek