Komunikat GOPS dot. świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczółkach informuje,
że w miesiącu marcu wszystkie świadczenia
zostaną wypłacone terminowo.

Osobom odbierającym świadczenia w formie gotówkowej przypominamy,
że obecnie Bank Spółdzielczy w Pszczółkach
 jest czynny w godzinach 8.00-14.00  

       

                    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach

                                                                    /-/ Beata Nowakowska