Komunikat GOPS w sprawie składania wniosków

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach

informuje, że

wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

tzw.  „500+”

na kolejny okres świadczeniowy należy składać:


  • od dnia 01.02.2021 r. - drogą elektroniczną (poprzez Empatię, ePUAP, PUE-ZUS lub bankowość elektroniczną)                      
  • od dnia 01.04.2021 r. - w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach przy ulicy Pomorskiej 18 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej


PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE:

Okres świadczeniowy 2019/2021 trwa od 01.07.2019r. do 31.05.2021r.


W związku z powyższym, aby być uprawnionym do pobierania świadczenia wychowawczego od miesiąca czerwca 2021r. należy złożyć wniosek w jednym z ww. terminów.


Osoby, składające wniosek na okres świadczeniowy 2019/2021, które oświadczały że członek rodziny przebywa za granicą i które nie mają ustalonego do dnia dzisiejszego prawa do „500+” przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku -  również powinny złożyć wniosek.


Nr do kontaktu z pracownikami świadczeń rodzinnych i wychowawczych:

512-909-088

512-909-091



Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Pszczółkach

/-/ Beata Nowakowska