Komunikat w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej

Szanowni Mieszkańcy!


KOMUNIKAT Starosty Powiatu Gdańskiego w sprawie organizacji pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Gdańskim.


W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 na terenie powiatu gdańskiego, tymczasowo zawiesza się udzielanie porad prawnych osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na terenie powiatu gdańskiego do odwołania.


Jak w tej sytuacji uzyskać poradę prawną?


Bezpłatne porady prawne będą udzielane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefonicznie, w godzinach funkcjonowania punktów, które nie uległy zmianie.


Numer do rejestracji na porady telefoniczne: 572 689 954.

Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00.


Po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy Starostwa Powiatowego ustalają możliwy termin i formę porady prawnej. Informacja o przywróceniu działalności punktów w powiecie gdańskim będzie umieszczona na stronie internetowej powiatu i gmin.