Mieszkasz w Gminie Pszczółki? Podaj adres zamieszkania w zeznaniu podatkowym

Wójt Maciej Urbanek zachęca Mieszkańców Gminy Pszczółki do wypełniania zeznań podatkowych za 2020 rok poprzez wpisywanie w formularzu PIT adresu ZAMIESZKANIA.


Rozliczanie się z podatku dochodowego ze wskazaniem faktycznego miejsca pobytu osoby składającej taką deklarację upoważnia gminę do odzyskania 38% od kwoty podatku zapłaconego przez jej Mieszkańców.


Jest to bardzo istotne, ponieważ uzyskane przez gminę środki są przeznaczane na inwestycje oraz inne działania, których celem jest poprawa jakości życia wszystkich osób zamieszkujących obszar gminy.


Zeznanie podatkowe należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla MIEJSCA ZAMIESZKANIA W OSTATNIM DNIU ROKU PODATKOWEGO. Wystarczy w formularzu PIT podać aktualny adres zamieszkania a organ zaktualizuje dane, dzięki czemu dana osoba trafi do ewidencji właściwego urzędu. PIT można złożyć bez wychodzenia z domu za pomocą usługi e-PIT dostępnej na portalu www.podatki.gov.pl

                                                                                           


                                                                                              Wójt Gminy Pszczółki 

                                                                                                 /-/ 

                                                                                              Maciej Urbanek