Nieodpłatna pomoc prawna – nowe formy złożenia wniosku

Starosta Powiatu Gdańskiego informuje o wprowadzeniu kolejnych dopuszczalnych form złożenia wniosku dot. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej tj.

  1. SKAN lub ZDJĘCIE ręcznie podpisanego wniosku wraz z klauzulą informacyjną i oświadczeniem należy przesłać na wskazany w Tabeli e-mail,
  2. w wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon – nr tel. 572-689-954

Druki wniosku zostały również umieszczone przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.

Zaktualizowana informacja na stronie powiatu dostępna tutaj