NSP2021 - przedłużony nabór na rachmistrza spisowego

Dnia 9 lutego 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021, Gminny Komisarz Spisowy w Pszczółkach - Maciej Urbanek informuje o przedłużeniu terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. do dnia 16 lutego 2021 r.                 Gminny Komisarz Spisowy

         Wójt Gminy Pszczółki

                           Maciej Urbanek