Odczyty wodomierzy w miejscowościach Ulkowy, Kolnik oraz Kleszczewko

Szanowni Mieszkańcy wsi Ulkowy, Kolnik oraz Kleszczewko,


Zgodnie z informacjami uzyskanymi od pracownika operatora sieci wod-kan, w Państwa miejscowościach zakończono odczyty wodomierzy.


Wystawiono:

88 faktur w miejscowości Ulkowy, w tym: 87 z odczytu, 1 prognozująca,

173 faktury  w miejscowości Kolnik, w tym: 160 z odczytu, 13 prognozujących,

182 faktury w miejscowości Kleszczewko, w tym: 182 z odczytu, 0 prognozujących.


Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące sposobu i jakości świadczonych usług prosimy kierować na nr 504 475 249 w godzinach pracy urzędu.

W pozostałych sprawach np. nie dokonano odczytu, nie wystawiono faktury, prosimy o kontakt na nr 512 048 793 w godzinach pracy urzędu.


UWAGA! Prosimy o kontakt telefoniczny wyłącznie Mieszkańców wsi Ulkowy, Kolnik oraz Kleszczewko. Komunikaty tej treści będą się pojawiały po odczytach w kolejnych miejscowościach, dlatego wszyscy zainteresowani Mieszkańcy będą mieli szansę na podzielenie się opinią.