Ogłoszenie o inkasie

Ogłoszenie

Wójta Gminy Pszczółki

Macieja UrbankaUprzejmie informuję, że można dokonywać wpłat podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty targowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi u inkasentów:


  1. w sołectwie Pszczółki – Sołtys Pani Elżbieta Lidia Nizińska,
  2. w sołectwie Skowarcz – Sołtys Pan Jan Guszkowski,
  3. w sołectwie Kolnik – Sołtys Pani Marzena Katarzyna Dułak,
  4. w sołectwie Ulkowy – Sołtys Pani Anna Małgorzata Staniewicz,
  5. w sołectwie Kleszczewko – Sołtys Pani Anna Wrześniewska,
  6. w sołectwie Ostrowite – Sołtys Pani Katarzyna Magdalena Garside.Wójt Gminy Pszczółki

/-/

Maciej Urbanek