Ogłoszenie o naborach - Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”


Ogłoszenie o naborze nr 21/2020


Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach naboru nr 21/2020


Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem:

https://trzykrajobrazy.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-21-2020/
Ogłoszenie o naborze nr 22/2020


Lokalna Grupa Działania ( LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach naboru nr 22/2020


Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem:

https://trzykrajobrazy.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-22-2020/