Ogłoszenie Wójta Gminy Pszczółki Macieja Urbanka

Ogłoszenie

Wójta Gminy Pszczółki

Macieja Urbanka


Uprzejmie informuję, że rozszerzona zostaje bezpośrednia obsługa klientów w budynkach urzędu gminy i gminnego ośrodka pomocy społecznej.


1. W dalszym ciągu w pierwszej kolejności zachęcamy do załatwiania spraw:

 • telefonicznie w godzinach pracy urzędu (Uwaga! Wtorek jest dniem pracy wewnętrznej, bez obsługi klientów),
 • pocztą elektroniczną – e-mail: urzad@pszczolki.pl,
 • poprzez platformę ePUAP,
 • korzystając ze skrzynki podawczej.


2. Jeśli załatwiana przez Państwa sprawa wymaga kontaktu osobistego z pracownikiem urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej:

 • zachęcam do wcześniejszego kontaktu telefonicznego w celu umówienia wizyty,
 • w przypadku wystąpienia objawów chorobowych (katar, kaszel, gorączka, itd.), prosimy
  o pozostanie w domu i ewentualnie przysłanie zdrowej osoby ze stosownym upoważnieniem do załatwienia sprawy,
 • podczas wizyty prosimy o zakrycie ust i nosa maską, maseczką lub częścią garderoby (chyba że są przeciwskazania lekarskie) oraz zdezynfekowanie rąk,
 • prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu 2 m pomiędzy pozostałymi osobami przebywającymi w budynku,
 • w przypadku powstania kolejki wewnątrz budynku, mogą Państwo zostać poproszeni
  o oczekiwanie na zewnątrz,
 • prosimy o wchodzenie pojedynczo do poszczególnych pomieszczeń oraz korzystanie
  z wyznaczonych miejsc do obsługi klientów,
 • pracownicy znajdujący się na II piętrze budynku urzędu będą przyjmowali klientów w łączniku.


3. Wszelkie płatności prosimy dokonywać poprzez przelewy internetowe. Ze względu na brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego przy zachowaniu procedur wpłaty pieniędzy, kasa pozostaje nieczynna.


4. Ważniejsze numery telefonów:

sekretariat: 58 683-91-28 lub 512-048-786

GOPS: 512-909-088 (świadczenia), 512-909-126 (pracownik socjalny)

ewidencja ludności i dowody osobiste: 512-048-798

Urząd Stanu Cywilnego: 512-048-794

rozliczenia wody i ścieków: 512-048-793

podatki: 512-048-801

odpady komunalne (nr kont): 512-048-766

działalność gospodarcza: 786-957-462

Pozostałe numery telefonów można znaleźć na stronie bip.pszczolki.pl zakładka KONTAKT.


Wójt Gminy Pszczółki


/-/ Maciej Urbanek