Ogłoszenie w sprawie funkcjonowania urzędu

Pszczółki, 15.10.2020 r.

Ogłoszenie

Wójta Gminy Pszczółki

Macieja Urbanka


Uprzejmie informuję, że ze względu na wzrastające zagrożenie epidemiczne bezpośrednia obsługa interesantów Urzędu Gminy w Pszczółkach zostaje ograniczona.


1. W pierwszej kolejności komunikacja z urzędem odbywa się:

  • telefonicznie w godzinach pracy urzędu,
  • pocztą elektroniczną – e-mail: urzad@pszczolki.pl,
  • poprzez platformę ePUAP,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
  • za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się w urzędzie.


2. Jeśli załatwiana przez Państwa sprawa wymaga kontaktu osobistego z pracownikiem urzędu:

  • wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty,
  • osoba umówiona może wejść do urzędu poprzez łącznik (drzwi od strony Kamienicy Kultury), prosimy o naciśniecie dzwonka w celu przywołania pracownika,
  • klient wchodzący do urzędu zobowiązany jest do zakrycia ust i nosa oraz dezynfekcji rąk, a także zachowania bezpiecznego dystansu 2 m od pozostałych osób przebywających w budynku,
  • do poszczególnych pomieszczeń należy wchodzić pojedynczo.


3. Ogranicza się liczbę bezpośrednich spotkań z Wójtem i Zastępcą Wójta do załatwiania spraw, które wymagają kontaktu osobistego. W pozostałych przypadkach możliwe jest umówienie się na rozmowę telefoniczną lub telekonferencję – wymagane jest wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie do sekretariatu.


4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych (katar, kaszel, gorączka, itd.) prosimy o pozostanie w domu.


5. Ważniejsze numery telefonów:

sekretariat: 58 683-91-28 lub 512-048-786

ewidencja ludności i dowody osobiste: 512-048-798

Urząd Stanu Cywilnego: 512-048-794

rozliczenia wody i ścieków: 512-048-793

wodociągu i kanalizacja: 512-048-480

ochrona środowiska: 786-957-459

podatki: 512-048-801

odpady komunalne (nr kont): 512-048-766

działalność gospodarcza: 786-957-462

edukacja: 504-475-167


Pozostałe numery telefonów można znaleźć na stronie bip.pszczolki.pl zakładka KONTAKT.


Wójt Gminy Pszczółki

Maciej Urbanek