Ogłoszenie wyników Konkursu Plastycznego z dziedziny profilaktyki alkoholowej „ŻYCIE BEZ NAŁOGU”

Ogłoszenie wyników Konkursu Plastycznego z dziedziny profilaktyki alkoholowej ŻYCIE BEZ NAŁOGU


Zgodnie z Regulaminem Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży z Gminy Pszczółki na wykonanie pracy plastycznej z dziedziny profilaktyki alkoholowej ŻYCIE BEZ NAŁOGUw dniu 5.05.2020r komisja konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:


W KATEGORII KLAS 6-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Miejsce I Amelia Szweda uczennica kl. 7a

Miejsce II Seweryn Grabowski uczeń kl. 7d

Miejsce III Karolina Ćwikałowska uczennica kl. 7a


Ponadto Jury postanowiło przyznać wyróżnienia :

W KATEGORII KLAS 6-8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. Wiktorii Wąsickiej, uczennicy kl. 7a

2.Martynie Góreckiej, uczennicy kl. 7a

W kategoriach klas 1-3, 4-5 oraz klas ponadpodstawowych nie wpłynęły żadne prace.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękuje za udział, a laureatom konkursu gratuluje sukcesu. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o miejscu i czasie wręczenia nagród.


Wójt Gminy Pszczółki

/-/ Maciej Urbanek