Oświadczenie Wójta w sprawie artykułu „Efekt ministra Czarnka”

OŚWIADCZENIE


Jako organ prowadzący Szkołę Podstawową im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach informuję, że wbrew temu, co sugeruje artykuł „Efekt ministra Czarnka” opublikowanym w dodatku Trójmiasto do Gazety Wyborczej w dniu 20 października 2021 roku w Szkole nie została wydana żadna odgórna decyzja lub nakaz dotyczące ubiorów uczniów. Decyzja taka nie została wydana przez dyrektora ani żadnego z wicedyrektorów szkoły.


Wyjaśniam, że zasady ubierania się uczniów na terenie Szkoły reguluje Statut. Statut szkoły przyjmowany jest uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i skonsultowaniu z samorządem uczniowskim.


Informuję, że nieprawdziwa jest informacja medialna jakoby na pierwszych zajęciach z uczniami wychowawcy zakazali dziewczynkom „(…) ubierać się do szkoły w krótkie sukienki i koszulki na ramiączkach, by „nie kusić chłopców””. Po otrzymaniu wiadomości z prośbą o odniesienie do sprawy Dyrektor szkoły przeprowadziła czynności wyjaśniające w tej sprawie i w dniu 21 października 2021 roku poinformowała, że wszyscy nauczyciele zaprzeczyli jakoby wystosowali taki zakaz, a tym bardziej że mieli odwoływać się do chęci uniknięcia „kuszenia”.


Jedna z wychowawczyń wskazywała natomiast, że w trakcie zapoznawania uczniów i przypominania o ich prawach i obowiązkach przeprowadzono dyskusję na temat stroju szkolnego. Zagadnienie to było omawiane z całą klasą. W trakcie rozmowy nauczycielka, prezentując swoje stanowisko wyjaśniała, że zbyt krótkie spodenki chłopców degustują dziewczynki, a za duże dekolty i bluzki na ramiączkach prowokują chłopców do niewłaściwych komentarzy i zachowań. Podkreślenia wymaga, że było to jej zdanie w dyskusji i prezentacja swojego stanowiska odnoszące się – co istotne – zarówno do uczniów jak i uczennic. Nauczycielka ta potwierdziła, że po otrzymaniu pisma od rodzica jednej z uczennic niezwłocznie przedstawiła mu wyżej przywołane wyjaśnienia. Kategorycznie zaprzecza natomiast, jakoby miała wydać nakaz, że uczennice mają mieć zakryte ręce do dłoni, a nogi do kostek.


Jednocześnie informuję, że w przedmiotowej sprawie Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach Patrycja Linda – Górka przygotowała wniosek o sprostowanie do artykułu „Efekt ministra Czarnka”.


Wójt Gminy Pszczółki

/-/ 

Maciej Urbanek