Projekt „Z miłości do drzew-pielęgnacja pomników przyrody z terenu Gminy Pszczółki”


Gmina Pszczółki otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację projektu pt.
„Z miłości do drzew- pielęgnacja pomników przyrody z terenu Gminy Pszczółki”.


Wysokość dofinansowania 15 000,00 zł

(koszt kwalifikowany 20 500,00 zł)


Celem projektu jest zachowanie sędziwego drzewostanu na terenie gminy Pszczółki, w tym wykonanie szczegółowej diagnostyki drzew, założenie wiązań elastycznych oraz wykonanie niezbędnych zabiegów arborystycznych.


Założone zadania:

  1. Przeprowadzenie inspekcji drzew: dwóch kasztanowców zwyczajnych, pomników przyrody Wawrzyniec i Laurencjusz w Różynach i jednego jesionu wyniosłego, pomnik przyrody Nadzieja w Ulkowach.
  2. Zaprojektowanie i montaż wiązań asekuracyjnych na dwóch kasztanowcach zwyczajnych, pomnikach przyrody Wawrzyńcu i Laurencjuszu w Różynach.
  3. Wykonanie diagnostyki laboratoryjnej pod kątem występowania Phytophthora dla kasztanowca zwyczajnego, pomnika przyrody Laurencjusza w Różynach oraz jesionu wyniosłego, pomnika przyrody Nadzieji w Ulkowach.
  4. Wykonanie pulling testu na kasztanowcu zwyczajnym, pomniku przyrody Laurencjuszu w Różynach.
  5. Wykonanie koniecznych zabiegów arborystycznych (usunięcie suszu gałęziowego oraz zamierających gałęzi) na dwóch kasztanowcach zwyczajnych, pomnikach przyrody Wawrzyńcu i Laurencjuszu w Różynach oraz jesionie wyniosłym, pomniku przyrody Nadzieji w Ulkowach.


Program współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl