Projekt „Z pszczółką przemierzaj świat”


Gmina Pszczółki otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację projektu pt.
„Z pszczółką przemierzaj świat”.


Wysokość dofinansowania 12 000,00 zł

(koszt kwalifikowany 19 000,00 zł)


Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy z zakresu bioróżnorodności i ochrony poszczególnych elementów przyrody oraz wpływu zmian klimatycznych na zmniejszenie bioróżnorodności, w tym nauka rozróżniania pospolitych gatunków roślin, owadów zapylających oraz korzyści płynących  z natury.


Założone zadania:

1. Montaż 3 tablic edukacyjnych dotyczących:

  • bioróżnorodności porostów, grzybów, glonów,
  • bioróżnorodności owadów i roślin,
  • bioróżnorodności drzew.


2. Montaż 2 gier edukacyjnych dotyczących:

  • bioróżnorodności porostów, grzybów, glonów i drzew,
  • bioróżnorodności owadów i roślin w parku w Ulkowach oraz przy Cysterskim Deptaku Widokowym w Pszczółkach,


3. Emisja 6 krótkometrażowych filmów edukacyjnych o tematyce:

1) Co to jest bioróżnorodność?,

2) Bioróżnorodność roślin,

3) Bioróżnorodność owadów,

4) Bioróżnorodność porostów, glonów i grzybów,

5) Drzewa jako ostoje bioróżnorodności,

6) Co możemy zrobić, by ocalić bioróżnorodność?


Program współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl