Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 - ostatnie dni na złożenie dokumentów!

Szanowni Rodzice,

Już niewiele czasu zostało aby złożyć dokumenty rekrutacyjne Waszego dziecka. Z uwagi na zamknięte obecnie placówki przypominamy o możliwości przesyłania skanów/zdjęć formularzy na e-mail danej szkoły/przedszkola.

Przypominamy adresy e-mail placówek:

Szkoła Podstawowa w Pszczółkach:    szkolapszczolki@wp.pl

Szkoła Podstawowa w Skowarczu:       spskowarcz@wp.pl,

Szkoła Podstawowa w Różynach:          s.p.rozyny@wp.pl

Przedszkole Gminne „Pszczółka Maja” w Pszczółkach: przedszkolepszczolka@interia.pl

Rekrutacja kończy się 31 marca!

Podstawa prawna: zarządzenie Nr 6/20 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach i oddziałów przedszkolnych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki