Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo,


W poniedziałek, 1 marca 2021 r., rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola gminnego „Pszczółka Maja” i oddziałów przedszkolnych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Pszczółki jest organem prowadzącym. Rekrutacja potrwa do 26 marca 2021 roku.


W przypadku wystąpienia rekrutacji uzupełniającej, postępowanie będzie prowadzone w terminie: 7-14 czerwca 2021 r.


Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 będzie prowadzone zgodnie z harmonogramem rekrutacji, który stanowi załącznik do Zarządzenia nr 5/21 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 18 stycznia 2021 roku.

Wnioski wraz z wymaganymi oświadczeniami dostępne są w Zarządzeniu  nr 10/20 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 05.02.2020 r.  jak również na stronach internetowych placówek oświatowych, które prowadzą rekrutację na rok szkolny 2021/2022.