Usługi komunalne w Gminie Pszczółki z Eco Probe Sp. z o.o.

Nowo powstała spółka komunalna Gminy Pszczółki Eco Probe Sp. z o.o. zajmie się usługami komunalnymi w Gminie Pszczółki.


Zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 17-11-2020 została powołana spółka komunalna o nazwie Eco Probe Sp. z o.o. Gmina Pszczółki jest 100% udziałowcem spółki.


Do zadan spółki należeć będzie:

  • dostawa wody – od stycznia 2021
  • odbiór ścieków– od stycznia 2021
  • utrzymanie terenów zielonych– od stycznia 2021
  • odbiór śmieci– docelowo od 1 lipca 2021


Uwaga!

Numery rachunków, na które należy dokonywać opłat za wodę, ścieki i śmieci pozostają bez zmian.


W przypadku awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgłoszenia awarii (od stycznia 2021) należy dokonywać pod całodobowym numerem telefonu: 690-009-360.


Głównym celem Eco Probe będzie poprawa jakości świadczonych usług zwiazanych z realizacją komunalnych zadań własnych gminy.


Kontakt (od stycznia 2021):

ECO PROBE Sp. z o.o.

83-032 Pszczółki

ul. Pomorska 1 (dawna Apteka)


E-mail: ecoprobe@ecoprobe.pl

Telefon: 690-009-360


Godziny otwarcia:

poniedziałek: 7:00 - 16:00

wtorek, środa i czwartek: 7:00 - 15:00

piątek: 7:00 - 14:00