Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów

Informujemy, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.


W związku z powyższym mieszkańcy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów  pochodzących z działalności rolniczej tj. siatki i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, worki typu Big Bag powinni złożyć do Urzędu Gminy w Pszczółkach deklaracje o ilości posiadanych odpadów. Jest to niezbędne, aby określić ilość odpadów znajdujących się na terenie gminy, które miałyby zostać objęte programem, co stanowi wymóg przy ubieganiu się o dofinansowanie przez gminę. Deklaracje dostępne są w pokoju nr 15 w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu .


Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z udziałem w programie i przyznaniem dofinansowania kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej.


W przypadku nieotrzymania przez Gminę Pszczółki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wykonanie przedmiotowego zadania, małego zainteresowania wśród rolników lub problemów ze znalezieniem odbiorcy odpadów program nie będzie realizowany.


W ramach realizacji programu nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Urząd Gminy.


Deklaracje z załączoną klauzulą RODO należy składać do 10 grudnia 2019 r. w pokoju nr 15 Urzędu Gminy w Pszczółkach w godzinach przyjmowania interesantów.