Ważna informacja dot. świadczenia 500+


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach

prosi o zwrócenie szczególnej uwagi

na prawidłowe oznaczenie okresu świadczeniowego 500+.


Nowy okres świadczeniowy to 2021/2022.

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Pszczółkach

/-/ Beata Nowakowska