Zimowe utrzymanie dróg - przypomnienie

Informujemy, że w okresie zimowym 2019/2020 drogi na terenie Gminy Pszczółki będą utrzymywane w następujący sposób:


I. Drogi gminne i lokalne będące własnością Gminy Pszczółki

Osoba odpowiedzialna za zimowe utrzymanie dróg:

 1. p. Celina Lamek – insp. ds. infrastruktury drogowej – tel. 786-957-455

Uwagi w sprawie odśnieżania należy zgłaszać na ww. numer telefonu.


Prace dotyczące odśnieżania dróg gminnych zostały powierzone następującemu podmiotowi:

Miejscowość

Podmiot

Pszczółki

Ostrowite

Różyny

Rębielcz

Żelisławki

Kleszczewko

Skowarcz

Ulkowy

Kolnik

ZUK WEMA Sp. z o.o.

W pierwszej kolejności odśnieżane będą drogi wykorzystywane w ramach dojazdów do szkoły oraz łączące poszczególne miejscowości:

 1. Pszczółki: ul. Szkolna, ul. Matejki (pogotowie), ul. Fabryczna, Ostrowite    ul. Przemysłowa.
 2. Ostrowite – Skowarcz ul. Klimatyczna
 3. Żelisławki droga przy kościele
 4. Rębielcz droga na Pustki (z wiaduktu)
 5. Różyny ul. Łąkowa
 6. Różyny ul. Kwiatowa, Kleszczewko ul. Pomorska
 7. Kleszczewko ul. Zielona (w kierunku Łęgowa)

W drugiej kolejności odśnieżane będą pozostałe drogi gminne.

Uprzejmie informujemy, że drogi będące własnością prywatną nie są objęte zimowym utrzymaniem dróg przez Gminę Pszczółki.


II. Drogi powiatowe znajdujące się na terenie Gminy Pszczółki

 • Pszczółki, ul. Lipowa – Rębielcz – Sobowidz,
 • Różyny, ul. Leśna – Ulkowy – Żelisławki,
 • Pszczółki, ul. Korczaka i Sportowa – Ulkowy
 • Skowarcz, ul. Żuławska – Suchy Dąb
 • Pszczółki, ul. Pomorska – Krzywe Koło

Osoba odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg powiatowych jest pan Jerzy Świs – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim tel. (058) 773-12-23.

Uwagi należy zgłaszać do koordynatora prac pana Dariusza Parzymiesa tel. (058) 773-12-24.

Wykonawcą usług na terenie dróg powiatowych jest firma : B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, ul. Sikorskiego 2c, 83-000 Pruszcz Gdański


III. Droga krajowa nr 91 (Różyny, Skowarcz, Pszczółki, Kolnik)

     Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Gdańsku, Rejon    w   Tczewie, tel. 58 777-04-50 lub 606-931-349, w dni robocze w godzinach urzędowania.

Kontakt całodobowy do dyżurnych dla dróg krajowych: 58 580 50 54 lub +48 721 231 230


Urząd Gminy w Pszczółkach w celu uniknięcia zgłaszanych wątpliwości uprzejmie wyjaśnia, że zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz powiatowych zostaną objęte wyłącznie nawierzchnie jezdni dróg gminnych i powiatowych.

Zakres odpowiedzialności za oczyszczanie chodników określa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 poz. 1454). Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Zgodnie z orzecznictwem sądowym (np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku I ACa 1542/06 z 27.03.2007 r.) „…przy wykładni użytego art. 5 ust. 1 pkt 4 u. c. p. g. pojęcia „bezpośrednio” należy uwzględniać podejście funkcjonalne i kontekst potoczny, przez co należy rozumieć, że chodnikiem, położonym bezpośrednio przy nieruchomości jest także chodnik, znajdujący się niedaleko (w bezpośredniej bliskości) od granicy nieruchomości, zwłaszcza wówczas, gdy między tym chodnikiem a nieruchomością sąsiednią nie ma już żadnych innych nieruchomości, których właściciele w pierwszej kolejności mieliby obowiązek jego utrzymania we właściwym stanie”.


Nr telefonów do powiadamiania:

ZUK WEMA Sp. z o.o.

58 683 91 96


Marcin Girsztowt     513-343-634

Dąbrowski Witold    505-419-701

Ullmann Karol             504-293-841