Zmiana terminu odbioru popiołu

Informujemy, że z przyczyn technicznych w Pszczółkach i w Kolniku nastąpi zmiana terminu odbioru popiołu z 24 grudnia na 22 grudnia 2020r.