Życzenia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka

Wszystkim Babciom i Dziadkom w dniu Waszego święta

pragniemy podziękować za dobro, ciepło i miłość, którymi nas obdarzacie.

W naszych oczach jesteście bohaterami.

Patrzymy na Was z dumą i z wdzięcznością.

Często to właśnie Wy, Drogie Babcie i Drodzy Dziadkowie,

wspieracie nas w codziennych trudach,

dając nam przykład odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Jesteście dla nas autorytetem, głosem rozsądku i powiernikiem naszych tajemnic. Bez Was nic nie byłoby takie, jakim jest.

Dziękujemy za cierpliwość, szczerość i łaskawe spojrzenie.

Życzymy wszystkim Babciom i Dziadkom jak najwięcej zdrowia i pogody ducha, abyście mogli cieszyć się życiem, realizować swoje plany i spełniać marzenia.