Władze gminy

Władza wykonawcza

Wójt Gminy Pszczółki Maciej Urbanek

 

Przyjmowanie skarg i wniosków po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym we środy 
w godzinach 15.30-16.30. 

Tel. 58 683 91 28 

Mail: urzad@pszczolki.pl

Kompetencje wójta

Imię i nazwisko: Maciej Urbanek

wiek:  27 lat

miejsce zamieszkania: rodowity mieszkaniec Gminy Pszczółki

wykształcenie:

 • od 2015-obecnie – Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, studia doktoranckie z zakresu nauk o polityce, rozprawa doktorska przygotowywana pod kierunkiem Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, prof. UG, dr hab. Tadeusza Dmochowskiego
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, studia magisterskie (politologia o specjalności ustrojowo-samorządowej)
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, studia licencjackie (politologia)
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, podyplomowe studia zarządzania jednostkami administracji publicznej
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Historyczny, podyplomowe studia historii
 • kwalifikacyjny kurs pedagogiczny

publikacje naukowe:

 • Samorząd gminny w polityce przeciwdziałania patologiom społecznym – wybrane aspekty funkcjonowania, [w:] Polityka społeczna dla bezpiecznego rozwoju, pod red. M. Kubiaka, Gdańsk 2015
 • Współczesne problemy polityki społecznej w Stanach Zjednoczonych oraz sposoby modyfikacji jej mechanizmów z perspektywy rządu federalnego, [w:] Polityka społeczna wobec wyzwań i zmian zachodzących we współczesnym świecie, pod red. M. Kubiaka, Gdańsk 2014

kariera:

 • był Prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Pszczółki
 • od 2010 roku radny gminy Pszczółki VI i VII kadencji. W 2014 roku w okręgu wyborczym w Różynach uzyskał reelekcję z najlepszym wynikiem wyborczym (75% głosów) w Gminie Pszczółki.
 • zawodowo zajmował się zarządzaniem i realizacją projektów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • realizował projekty we współpracy z największymi Spółkami Skarbu Państwa (m.in. PGNiG, Grupa Azoty, PZU, TAURON oraz PGE)
 • na stałe współpracuje z Instytutem Badań Ekonomiczno-Społecznych w Gdańsku w zakresie samorządności i edukacji obywatelskiej
 • wielokrotny organizator wydarzeń o charakterze edukacyjnym m.in. pierwszego w Powiecie Gdańskim dnia mediacji oraz debaty na temat znaczenia jednomandatowych okręgów wyborczych w kształtowaniu się nowych elit politycznych.

nagrody:

 • Tytuł „Radny na medal” przyznany przez Dziennik Bałtycki w 2014 roku
 • „Osobowość Roku 2017” Powiatu Gdańskiego w kategorii „samorząd i działalność społeczna” przyznana przez Dziennik Bałtycki

hobby: muzyka, literatura, historia

PIOTR CHAJEWSKI

Zastępca Wójta


Godziny przyjęć interesantów:
codziennie od 9.00 do 14.30


tel. 58 682 91 28

email: urzad@pszczolki.plJAROSŁAW CHYLIŃSKI

Skarbnik


tel. 58 682 93 85


email: urzad@pszczolki.pl


Kompetencje SkarbnikaOLGA LASKOWSKA

Sekretarz


Godziny przyjęć interesantów w sprawach dotyczących organizacji Urzędu Gminy:

codziennie od 9.00 do 15.00

tel. 512 048 701

email: urzad@pszczolki.pl