91 860,00 zł na modernizację dróg w miejscowości Ulkowy!

Gmina Pszczółki otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach zadania dot. modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 91 860,00 zł.

Środki są dedykowane przebudowie ulic: Jabłoniowej oraz części Winogronowej i Parkowej w miejscowości Ulkowy, a sama inwestycja obejmie ułożenie płyt betonowych typu YOMB na podbudowie z kruszywa na odcinku ponad 500 metrów.

Z tej okazji, Gminę Pszczółki odwiedził znamienity gość – wicemarszałek województwa pomorskiego Józef Sarnowski, który oficjalnie przekazał na ręce wójta Macieja Urbanka symboliczny voucher z kwotą dofinansowania do modernizacji ww. dróg.

Od listopada 2018 r. to już dziewiąte otrzymane dofinansowanie dotyczące modernizacji dróg na terenie Gminy Pszczółki.