AWARIA - ŻELISŁAWKI I ULKOWY

EDIT: [godz. 16.35] Usuwanie skutków awarii trwa. Przerwa w dostawie wody może potrwac jeszcze ok. 2 godziny. Telefon kontaktowy: 519 115 885.