Obsługa kasowa Urzędu Gminy przeniesiona do Banku Spółdzielczego w Pszczółkach

OBSŁUGA KASOWA URZĘDU GMINY PRZENIESIONA

 DO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PSZCZÓŁKACH


Szanowni Państwo,


Od jutra tj. 16 lipca br. wszelkie należności z tytułu podatków i opłat, które dotychczasowo były dokonywane w kasie UG, należy uiszczać w Banku Spółdzielczym w Pszczółkach. 


Przeniesienie płatności do Banku Spółdzielczego w Pszczółkach jest związane z:

  • ułatwieniem dla osób mających kłopot z poruszaniem się (kasa UG znajdowała się na 1 piętrze),
  • możliwością dokonania wpłaty przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00,
  • brakiem kolejek (kilka stanowisk obsługujących).


Przeniesienie kasy UG do BS Pszczółki jest w szczególności dedykowane Seniorom, którzy nie mają możliwości dokonania płatności internetowej. 


Aby uiścić należność z tytułu podatków i opłat należy posiadać dane z otrzymanej decyzji/zawiadomienia.


UWAGA! Wpłaty dokonywane w BS Pszczółki na rzecz Gminy Pszczółki zwolnione są z prowizji.

Ważne telefony:

512 048 766 – informacja o numerze konta dot. opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów

512 048 793 – informacja o numerze konta dot. opłaty za wodę i ścieki

512 048 636 – pomoc merytoryczna


                                                                                   Wójt Gminy Pszczółki

                                                                                       /-/ Maciej Urbanek