Komunikat GOPS dot. świadczeń

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Pszczółkach

informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:


  • Świadczeń rodzinnych
  • Świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  • Świadczenia „Dobry start” (tzw. 300+)


na kolejny okres świadczeniowy należy składać:                     

  • od dnia 01.07.2020r. - drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny: empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną;                        
  • od dnia 01.08.2020r. - w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach przy ulicy Pomorskiej 18 lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Jeżeli pobierane jest świadczenie wychowawcze (tzw. 500+) proszę pamiętać, że świadczenia zostały przyznane do 31.05.2021r.

Jeżeli zmianie nie uległa sytuacja rodzinna (np. urodzenie dziecka)

w 2020r. nie ma potrzeby składania wniosku o ww. świadczenie.


Nr telefonu do kontaktu  z pracownikami ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych:

- 512 909 088

- 512 909 091

                                                                                                         Kierownik

                                                                          Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                    w Pszczółkach

                                                                                            /-/ Beata Nowakowska