Dzień Kobiet w sołectwie Ulkowy

Data:

7 marzec 2020

Miejsce:

świetlica wiejska w Ulkowach

Opis wydarzenia: