Spotkanie świąteczne Seniorów 60+ w Ulkowych

Data:

14 grudzień 2019

Miejsce:

świetlica wiejska w Ulkowych

Opis wydarzenia: