4 lata kadencji Wójta Gminy Pszczółki Macieja Urbanka

Szanowni Państwo,


Dzisiaj są moje „4 urodziny” na stanowisku Wójta Gminy Pszczółki.

Czas leci jak szalony i wydaje się, jak bym wczoraj przekraczał próg Kamienicy Kultury aby złożyć ślubowanie.


Ta kadencja jest naprawdę wyjątkowa. Samorządy stanęły przed wieloma wyzwaniami: pandemia, wojna na wschodzie i w konsekwencji przyjmowanie uchodźców, a obecnie szalejąca inflacja. Te dodatkowe czynniki nie ułatwiają pracy na rzecz dobra Mieszkańców Gminy Pszczółki. Dlatego też musieliśmy i musimy starać się na 200%, aby wszystko było na wysokim – satysfakcjonującym mnie – poziomie.


Od 19 listopada 2018 r. pozyskaliśmy już ponad 40 milionów złotych na inwestycje drogowe, wod-kan, kubaturowe oraz działania miękkie.

Zrealizowaliśmy prawie 140 zadań inwestycyjnych (w tym przebudowaliśmy ponad 20 ulic).


W ostatnim roku udało się pozyskać środki na kompleksową modernizację całego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego m.in. przebudowę stacji uzdatniania wody w Pszczółkach przy ul. Rataja, rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Skowarczu, modernizację oczyszczalni ścieków w Pszczółkach, budowę zbiornika retencyjnego na wodę pitną w Skowarczu, budowę wodociągu Skowarcz – Różyny oraz Żelisławki – Rębielcz.

Co więcej Jeszcze w tym tygodniu odebrałem czek z dofinansowaniem na kolejne 5 mln złotych z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wod-kan w Pszczółkach i Skowarczu.


Zbudowaliśmy farmy fotowoltaiczne na terenie hydroforni i oczyszczalni ścieków w Pszczółkach, a niebawem panele pojawią się również na budynku Urzędu Gminy.


Powstały nowe boiska sportowe – w Kleszczewku, Kolniku oraz przy Szkole Podstawowej w Skowarczu.


Dzieci mogą korzystać z nowych placów zabaw m.in. Otwartej Strefy Aktywności w Pszczółkach, „Zatoki Przygód” w Rębielczu, nowe zabawki stanęły też w ramach Budżetu Obywatelskiego w sołectwie Ulkowy oraz Kleszczewko.


Obecna kadencja to również tereny zielone – w Różynach powstał Park Deszczowy, a Park Brzozowy w Ostrowitem zyskał kilkadziesiąt drzew owocowych starych odmian.


Cieszę się, że udało się zrealizować projekty „kiełkujące” w mojej głowie jeszcze zanim zostałem Wójtem: Maćkowe, czyli jednorazowa wyprawka dla nowonarodzonego Mieszkańca Gminy Pszczółki, powołanie Rady Seniora, reaktywacja Uniwersytetu III wieku, Bal Seniora, Budżet Obywatelski, coroczne wręczanie „Złotej Barci” podczas Święta Miodu Pszczółkowskiego, czy też uruchomienie Gminnej Komunikacji Autobusowej.


Niech najlepszym dowodem na prężny rozwój naszej Gminy będą rankingi: od 2019 r. podskoczyliśmy w Rankingu Samorządów Rzeczypospolitej o 463 oczek! (z 810 miejsca na 347).


Cieszę się, że działania od 2018 r. są doceniane i „mówi się” o Gminie Pszczółki, co pokazuje uzyskana ostatnio nagroda „Odpowiedzialny Pomorzanin”. Byłem tylko jednym z dwóch włodarzy z terenu województwa pomorskiego, który otrzymali to wyróżnienie.


Oczywistym jest, że za każdym sukcesem stoi więcej niż jedna osoba. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy razem ze mną tworzą samorządność w Gminie Pszczółki: Radzie Gminy Pszczółki na czele z Przewodniczącą Anną Staniewicz , pracownikom UG i GOPS w Pszczółkach, sołtysom, spółce komunalnej Eco Probe Sp. z oo , Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach , Kołom Gospodyń Wiejskich, OSP Pszczółki , placówkom oświatowym, a przede wszystkim Państwu – Mieszkańcom Gminy Pszczółki.


                                                                                        Wójt Gminy Pszczółki

                                                                                         /-/ Maciej Urbanek