5 mln złotych na dalszą rozbudowę kanalizacji i wodociągów w Skowarczu i Pszczółkach

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, w obecności Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka , Członka Zarządu Województwa Pomorskiego Józefa Sarnowskiego oraz 27 beneficjentów, odbyło się podpisanie umów o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.


Dotacje zostały udzielone w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego PROW na lata 2014-2020.


Gminy Pszczółki nie mogło tam zabraknąć!


W bardzo uroczystych okolicznościach Wójt Maciej Urbanek podpisał umowę o przyznaniu pomocy na kwotę mln zł na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Pszczółki.


W ramach dofinansowania planuje się budowę:

sieci wodociągowej w ulicy Miedzianej i Platynowej w Skowarczu oraz

sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jaśminowej w Pszczółkach, Miedzianej, Złotej, Srebrnej, Diamentowej, Platynowej, Piaskowej, Bursztynowej, Turkusowej, Ziołowej, Świetlikowej, Miętowej oraz Rumiankowej w Skowarczu.


Planowany termin realizacji: 2025 r.

Koszt całkowity ok.: 7,3 mln zł

Dotacja: 5 mln zł