Akademia Początkującego Pszczelarza - zakończenie zajęć

W minioną niedzielę odbył się ostatni, czwarty dzień z cyklu zajęć w ramach Akademii Początkującego Pszczelarza.

Wczoraj, podczas wizyty studyjnej w pasiece Państwa Juchniewicz, adepci pszczelarstwa odebrali certyfikaty poświadczające udział w zajęciach. Akademia cieszyła się takim powodzeniem, że oprócz 20 kursantów, na zajęcia uczęszczało również 8 wolnych słuchaczy!

Podstawy pszczelarstwa, produkty pszczele, innowacyjne metody gospodarki pasiecznej – teoria jest już w „małym palcu”, teraz przyszedł czas na praktykę.

Tego właśnie życzę wszystkim uczestnikom Akademii – rychłej realizacji planów założenia pasieki i rozwijania swojej wspaniałej pasji. Powodzenia!

Dziękuję Dyrektorowi Alfredowi Porteé oraz nauczycielom z Zespołu Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Zawodowego im. Józefa Wybickiego w Bolesławowie za wsparcie merytoryczne i opracowanie programu kursu.

 Pragnę również serdecznie podziękować Pani Lucynie i Eugeniuszowi Juchniewicz za możliwość odbycia wizyty studyjnej w ich pasiecie - to było wspaniałe podsumowanie "na żywo" całej teorii, z jaką kursanci zapoznali się w trakcie Akademii.


Projekt pn. „Akademia początkującego pszczelarza” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

                                                                              Wójt Gminy Pszczółki

                                                                                  /-/ Maciej Urbanek