Badanie ankietowe mieszkańców obszaru funkcjonalnego Żuławy


Gmina Pszczółki wraz z sąsiednimi gminami poprzez spójność terytorialną i powiązania funkcjonalne (korzystanie z tych samych dróg, szkół itp.) tworzą spójny partnerski obszar Żuławy.
Zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety, której celem jest poznanie opinii mieszkańców o miejscu Waszego zamieszkania, sposobach korzystania z usług publicznych i potrzebach w tym zakresie. Wyniki tego badania będą wykorzystane w pogłębionej diagnozie Obszaru Partnerstwa  pomocnej w opracowaniu strategii jego rozwoju. Dzięki strategii dla Żuław nasz gmina będzie mogła jeszcze szerzej skorzystać ze środków zewnętrznych, które pomogą sfinansować potrzebne inwestycje.
Wypełnienie ankiety trwa ok. 10 min.
Projekt doradczy jest realizowany przez zespół doradczy Związku Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi.


link do badań:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7g38ve329rw