Betlejemskie Światło Pokoju w Gminie Pszczółki


Dzisiaj druhowie i druhny z 33 WDH im. HBOS "Baszta" przekazali na ręce Wójta Macieja Urbanka Betlejemskie Światło Pokoju.

To już drugi raz, kiedy ta piękna inicjatywa polegająca na "dzieleniu się" światłem wiecznego ognia z groty Betlejem zawitała do naszej gminy. Serdecznie dziękujemy naszym harcerzom za podzielenie się dobrem.


Kilka słów o Betlejemskim Świetle Pokoju:

Skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP dzielą się ze wszystkimi Światłem przynosząc je do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów symboliczne lampiony, który jest symbolem radosnej nowiny i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju (źródło: https://swiatlo.zhp.pl/idea/)


Hasło Betlejemskiego Światła Pokoju 2022 to „Światło dla ciebie”