Budżet Obywatelski 2020 Gminy Pszczółki - lista przedsięwzięć

Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego informuje, że w terminie do 28 czerwca 2019 roku zgłoszonych zostało 6 przedsięwzięć do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

W wyniku weryfikacji formalno-merytorycznej 2 przedsięwzięcia zostały odrzucone, a 4 przedsięwzięcia zostały ocenione pozytywnie, a w związku z tym zamieszczone na liście przedsięwzięć, które zostaną poddane pod głosowanie.

 

Lista przedsięwzięć poddanych pod głosowanie (według kolejności zgłoszeń):

  1. 1. Bezpieczna Gmina + Bezpieczny Strażak. Zakup sprzętu hydraulicznego oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP w Pszczółkach
  2. 2. Skatepark Pszczółki
  3. 3. Plac zabaw w Kleszczewku
  4. 4. Bezpieczne przedszkole, szczęśliwe dzieci

 

Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego

/-/ Joanna Falasa