Budżet Obywatelski Gminy Pszczółki na 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Pszczółki.

Na 2021 r. przeznaczyliśmy do Państwa dyspozycji kwotę 50.000 zł, w tym:

25.000 zł na przedsięwzięcie dotyczące terenu miejscowości Pszczółki oraz

25.000 zł na przedsięwzięcie dotyczące pozostałego terenu gminy, tj. miejscowości Kolnik, Kleszczewko, Ulkowy, Żelisławki, Rębielcz, Różyny, Skowarcz i Ostrowite.

W terminie od 24 sierpnia do 4 września 2020 r. czekamy na zgłoszenia przedsięwzięć.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pszczółkach lub przesłać w formie skanu na adres urzad@pszczolki.pl.

Ze środków Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie przedsięwzięcia inwestycyjne i nieinwestycyjne zgodne z zakresem działań gminy, które są możliwe do realizacji w ramach jednego roku budżetowego. Wartość jednego przedsięwzięcia nie może przekroczyć kwoty 25.000,00 zł.

Więcej informacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Pszczółki na 2021 r. TUTAJ