Budżet Obywatelski Gminy Pszczółki na 2023 r. - WYNIKI

Wczoraj, tj. 15.09.2022 r. Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego, po przeliczeniu głosów, zatwierdziła wyniki głosowania na przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku.


Oddano 1871 głosów, w tym 299 nieważnych ze względu na nieprawidłowości w wypełnieniu karty do głosowania (głównie ze względu na brak podpisu osoby głosującej, brak lub niepełny adres zamieszkania).


Większość głosów została złożona bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Pszczółkach. Wiele kart zebrano również w mobilnym punkcie głosowania podczas Święta Miodu Pszczółkowskiego. Bezpośrednio w mobilnych punktach głosowania głosowała niewielka liczba osób.


Oficjalnie ogłaszamy, że w Budżecie Obywatelskim na 2023 r. zwyciężyły projekty:
Teren sołectwa Pszczółki - "Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ulicy Macieja Rataja w Pszczółkach" (526 głosów),
Teren pozostałych sołectw - "Rozpalmy ognisko przyjaźni w Skowarczu" (585 głosów)
Serdecznie gratulujemy!
Szczegóły tutaj