Budżet Obywatelski Gminy Pszczółki na rok 2023 - lista przedsięwzięć poddanych pod głosowanie


Szanowni Państwo,
Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego informuje, że w terminie od 11 do 25 lipca 2022 roku zgłoszonych zostało 7 przedsięwzięć do Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. W wyniku weryfikacji formalno-merytorycznej wszystkie przedsięwzięcia zostały ocenione pozytywnie,
a w związku z tym zostały zamieszczone na liście przedsięwzięć, które zostaną poddane pod głosowanie. Niebawem szczegóły dot. głosowania.  


SKRÓCONY OPIS PRZEDSIEWZIĘĆ, które zostaną poddane pod głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pszczółki
na 2023 rok


Przedsięwzięcia z terenu sołectwa Pszczółki:

1.Przyjazna wiata od zimy do lata – bezpieczne oczekiwanie na autobus szkolny przy SP w Pszczółkach

Projekt przewiduje ustawienie wiaty przy boisku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach przy ul. Pomorskiej od strony ul. Kościelnej celem zapewnienia ochrony przed warunkami atmosferycznymi uczniom oczekującym na autobus szkolny.

2. Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ulicy Macieja Rataja
w Pszczółkach

Projekt ma na celu rewitalizację terenu wzdłuż ul. Rataja w Pszczółkach po wycince zdegradowanego drzewostanu. Planowane jest nasadzenie karłowatych drzew liściastych, iglastych, bylin oraz krzewów, a także ustawienie ławki ze śmietnikiem i tablicą ogłoszeń.

3. Mural Pszczółkowski i Festiwal Sztuki Ulicznej – pierwsza przestrzeń street art w Pszczółkach

W ramach projektu odbędą się warsztaty sztuki ulicznej dla dzieci i młodzieży oraz powstanie mural na ścianie budynku biblioteki. Planowany Festiwal Sztuki Ulicznej obejmować będzie odsłonięcie muralu i powierzchni street art, strefę foodtrucków, koncert, grill sąsiedzki i animacje dla dzieci.

4. Plenerowe Kino Letnie w Parku Lipowym w Pszczółkach

Projekt zakłada organizację cyklu minimum 5 pokazów filmów, które będą wyświetlane popołudniami lub wieczorami w okresie letnim w Parku Lipowym w Pszczółkach. Dla 100 osób zabezpieczone będą leżaki. Dostępne będzie też stoisko z popcornem.


Przedsięwzięcia z terenu pozostałych sołectw, tj. Kleszczewko, Kolnik, Ostrowite, Rębielcz, Różyny, Skowarcz, Ulkowy, Żelisławki

1. Różano-lawendowa strefa relaxu przy świetlicy wiejskiej w Kleszczewku

Zagospodarowanie „strefy relaxu” przy świetlicy w Kleszczewku obejmować będzie montaż leżaków miejskich, donic betonowych i zgniatarki do butelek. Strefa zostanie otoczona nasadzeniami róż parkowych i bylin (np. lawenda, kocimiętka, perovskia).

2. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Ulkowach (II)

Przedsięwzięcie zakłada doposażenie placu zabaw w parku w Ulkowach. Planowane jest ustawienie zjazdu linowego „tyrolka”, huśtawki z 3 różnymi siedziskami (w tym bocianim gniazdem), karuzeli z kierownicą i bujaka sprężynowego.

3. Rozpalmy ognisko przyjaźni w Skowarczu

Projekt obejmować będzie zagospodarowanie terenu przy ul. Bławatkowej w Skowarczu. W naturalnym zagłębieniu terenu zostanie posadowione żeliwne palenisko, otoczone ławkami z oparciem. Plac zostanie wyłożony kostką betonową.