Budżet Obywatelski 2020 Gminy Pszczółki - opis przedsięwzięć

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pszczółki!


Już niedługo przystąpimy do głosowania nad przedsięwzięciami zgłoszonymi do Budżetu Obywatelskiego Gminy Pszczółki na 2020 rok.

Swój głos może oddać osoba pełnoletnia, zamieszkała na terenie Gminy Pszczółki.

Głosowanie odbywać się będzie od 1 do 6 września 2019 roku.

W niedzielę 1 września będzie można oddać swój głos w godzinach 13.00-17.00 na wyznaczonym stanowisku w Parku Lipowym w Pszczółkach podczas Święta Miodu Pszczółkowskiego - Dożynek Gminnych.

W terminie od 2 do 6 września br. głosowanie będzie odbywać się poprzez:

 • złożenie karty do głosowania w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy w Pszczółkach w godzinach pracy urzędu,
 • przesłanie karty do głosowania w formie papierowej na adres Urzędu Gminy w Pszczółkach (o przyjęciu karty do głosowania decydować będzie data stempla pocztowego),
 • przesłanie wypełnionej karty do głosowania (skan) na adres e-mail: urzad@pszczolki.pl.

Karta do głosowania zostanie udostępniona na stronie www.pszczolki.pl w dniu 2 września br.

Warunkiem oddania ważnego głosu jest:

 • oddanie tylko jednego głosu przez osobę pełnoletnią, zamieszkałą na terenie Gminy Pszczółki,
 • podanie na karcie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i nr PESEL,
 • postawienia jednego znaku „X” przy jednym przedsięwzięciu z listy.

Poniżej przestawiamy skrócony opis poszczególnych przedsięwzięć poddanych pod głosowanie:

 1. Bezpieczna Gmina + Bezpieczny strażak. Zakup sprzętu hydraulicznego oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP w Pszczółkach. Przedsięwzięcie dotyczy zakupu:
 • ciężkiego zestawu hydraulicznego wraz z osprzętem, m.in. agregat, węże, rozpieracze, nożyce, podpory, wspornik progowy, piła i wybijak do szyb, nóż do pasów bezpieczeństwa, urządzenie do wywarzania drzwi,
 • hełmów strażackich, ubrań specjalnych, kominiarek strażackich.
 1. Skatepark Pszczółki

Przedsięwzięcie dotyczy wprowadzenia do Parku Lipowego w Pszczółkach dodatkowych urządzeń zabawowo-sportowych, w tym:

 • elementy najazdowe i podrzutowe wkomponowane w istniejącą ścieżkę z kostki brukowej,
 • zestaw urządzeń tzw. parkour i street workout, tj. drabinki, drążki, bloki,
 • monitoring.
 1. Plac zabaw w Kleszczewku

Przedsięwzięcie dotyczy wyposażenia placu zabaw przy świetlicy w Kleszczewku, w tym:

 • huśtawka wahadłowa podwójna,
 • trampolina okrągła,
 • zestaw zabawowy obejmujący m.in.: ślizgawki, platformy, schodki wejściowe,
 • duże linearium,
 • nawierzchnia bezpieczna: piasek, częściowo nawierzchnia syntetyczna.
 1. Bezpieczne przedszkole, szczęśliwe dzieci

Przedsięwzięcie dotyczy zagospodarowania placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Pszczółkach, w tym:

 • wymiana ogrodzenia,
 • montaż monitoringu,
 • montaż zabawek, np. duży zestaw zabawowy lub kilka małych, piaskownica, huśtawki, urządzenia uzupełniające,
 • nawierzchnia bezpieczna piaskowa.


Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego         

/-/ Joanna Falasa